ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ALIMENTARIA A.E.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2014

 
ALIMENTARIA A.E.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2013

 
ALIMENTARIA A.E.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2012

 
ALIMENTARIA A.E.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2011